skip to main content

Ngā kōrero haumi mārama nei, ngāwari nei, kaupapa wātea nei nā IWIinvestor

Nā Sarah Delany te kōrero, nā Reo Whairawa Limited te whakamāori

Ngā Pēheatanga o te Tahua Taurima

Ina haumi koe ki tētahi o ā mātau huinga haumitanga, ahakoa te huinga haumitanga Tūpato rānei, te huinga haumitanga Whārite rānei, te huinga haumitanga Manawanui rānei, ka kitea ko ngā huinga haumitanga nei he kohinga o te Tahua Taurima. He hanga haumitanga te Tahua Taurima e whakauru ai ngā kaihaumi i ā rātau pūtea ki te hokohoko tūtanga pakihi rānei, ki te hokohoko wāhanga tūtanga pakihi rānei.

Ngā Hua 

Tērā pea he kaupapa motuhake tā te tahua taurima. Hei tauira, tērā pea he haumi i ngā  Tūtanga pakihi o Aotearoa  anahe rānei,  he haumi i te  Tūāhanga Huriao. Ka whakamāramahia atu tēnei putanga i ngā pēheatanga o te tahua taurima, me ngā hua mōu.

He pēhea tō hāumiumi i te Tahua Taurima

Ko tō moni, me ngā moni a ngā kaihaumi kē atu, ka whakauru atu ki tētahi Tahua Taurima mā tō mātau  pūnaha ipurangi. I te hononga tahitanga o ngā moni a ngā kaihaumi, ka karangahia tēnei ko te “whakatōpū”. Kātahi ka haumi te taurima tahua i āu moni e ai ki te aronga o te tahua taurima. Kei te āhua o te aronga motuhake o te taurima tahua, he tūtanga pakihi pea rānei, he haumitanga taurewa rānei, he haumitanga kē atu rānei pēnei i te kōura me te tūāhanga. Ka piki ake te wāriu o ngā haumitanga, ka puta rānei he hua pūtea. Heoi, ka heke iho pea te wāriu mō te wā poto e ai ki tō momo haumitanga. Ka taea e koe te whai i te kauneke mā ngā pūrongo ka tukuna atu e mātau ki a koe me te takiuru ki tō pūtea ipurangi.

Ngā Hua

He maha ngā hua o te Tahua Taurima: 

Tō mātou huanga

Hei mema i tō tātou whānau, ka taea e mātau te whakatōpū i āu pūtea, te whakatutuki hoki i ngā utu iti ake i ngā taurima tahua me te kaiwhakarato pūnaha ipurangi. Ka taea hoki e mātau te whai wāhi atu ki ētahi Tahua Taurima kāore e wātea ana ki ngā kaihaumi takitahi e nui ake ai te whakakanorautanga, e iti ake ai hoki ngā utu.

Kanorautanga

Neke atu i te 5,000 ngā tūtanga pakihi huriao kei ētahi tahua taurima. Ko te tikanga o tēnei e tino kanorau ana ō moni. Kāore e taea e ngā kaihaumi takitahi te hoko whāomoomo i ngā tūtanga pakihi e pēnei ana te nui, nō ngā momo tauhokohoko ā-ao, kia pērā me tā te taurima tahua.

Te Āta Whakamatua

Ko ngā tahua taurima ka whiriwhirihia e mātau me āta whai i ngā ture mō ngā putanga ahumoni i Aotearoa me Ahitereiria.        Te Whakahaere Ngaio 
Kua āta kōwhiri i ia taurima tahua i runga anō i tō rātau aronga motuhake, me tō rātau āhua hei pakihi. Ka tino rangahaua e mātau i tērā, i tērā o ngā taurima tahua, i mua i te whakauru i a rātau ki ā mātau huinga haumitanga. Ka aromatawaihia e mātau te pūmau o te kamupene, ngā utu e whakataurite ai ki ō rātau hoa, ngā kawa haumi aronui, me te mea hoki, ngā tikanga ahumoni inerahi nei, inekounga nei. Ko tā mātau he rapu tonu i te taurim tahua utu tika pai rawa atu.

Āheinga

He ngāwari te tiki tahua. Ko te pūnaha ipurangi me te puka tono kotahi, e tukuna ai te haumitanga ki ngā tahua taurima taurea, me te marutau, me te whāomo o ngā kuhunga me ngā maunutanga tāhiko.

Ngā Taurima Tahua

Kei raro iho nei ētahi o ngā taurima tahua. He tino pūkenga tā tērā, tā tērā.

 

Hei whai i ngā kōrero kē atu mō āu haumitanga rānei, mō ā tāu Tarāti rānei, kei takaroa te whakapā mai, ki info@iwiinvestor.co.nz.

Hei Parenga: He pānga whānui noa nei nō ngā kōrero kei roto i tēnei whakaputanga. Kāore pea e hāngai pū ki ngā āhuatanga takitahi. I ngā wā katoa, i mua i ngā whakataunga hāumiumi, me whai ngā tohutohu ahumoni a tētehi Kaitūtohu Ahumoni e mahi ana i raro i te raihana FMA.

 

Tahua Taurima – he aha tēnei?

 
 
+ Text Size -